Internet of Agriculture

Van het IoT ‘Internet of Things’ tot het IoA ‘Internet of Agriculture’.

Boeren vandaag de dag

Land- en tuinbouw zijn belangrijke economische sectoren in de Duits-Nederlandse grensregio. Nieuwe maatschappelijke uitdagingen raken de sectoren intensief. Nieuwe richtlijnen voor duurzaam beheer van de grond zorgen voor extra uitgaven aan landbouwbedrijven. Met als gevolg dat het aantal kleine agrarische bedrijven afneemt en het aantal grote landbouwbedrijven groeit. Boeren moeten zich ontwikkelen tot “bedrijfsleiders” met alle nieuwe uitdagingen, eisen en verplichtingen met betrekking tot productiekwaliteit, monitoring, documentatie en arbeidsveiligheid.

Deelnemende bedrijven aan het ‘Internet of Agriculture’ willen het (inter)nationale marktpotentieel van Internet of Things oplossingen, netwerk- en sensortechnologieën in verband met commerciële toepassingen in de landbouw aanboren en verder uitbreiden.

Dit kan zorgen voor verhoging van de operationele veiligheid van de landbouwbedrijven en optimalisatie van onderhouds- en controleopties en know-how over de kwaliteit van de bodem. 

 

Innovaties in IoA

  • Geïntegreerd en intelligent landbouwmonitoringsysteem
  • Private LoRaWAN-netwerkservers – ‘Tiny Networks’
  • Gasdetectie-, siloniveau- en positioneringssensoren
  • Bodemvocht- en temperatuursensoren

 

Yookr sensoren en dashboard

Yookr is al actief in verschillende Interreg projecten. Het software platform van Yookr zal binnen het project Internet of Agriculture de basis vormen voor de dashboard applicatie die ontwikkeld dient te worden. Verder gaan we optioneel nog op zoek naar sensoren die zuurstof, pH, nitriet en ammoniak kunnen meten in de bodem. Dit is optioneel en geen onderdeel van het originele projectplan maar maken de resultaten van de projectsensoren nog beter.

Partners

 

CONTACT

Wil jij voorop lopen en inzicht krijgen in jouw processen met behulp van data? Of wil jij de mogelijkheden en voordelen voor jouw veld of kas bespreken? Neem dan gerust contact op. Wij komen graag vrijblijvend bij jou langs.