Regions 4Food

In het het Europese Interreg project Regions4food is Yookr kennispartner van de provincie Limburg. Binnen Regions 4food werken we aan het aanjagen van de relatie tussen digitalisering en de agro- en voedselwaardeketen. Zo worden technologische innovaties en de ontwikkeling van nieuwe tools en vaardigheden gestimuleerd.

Data gestuurde groei

Data wordt een steeds belangrijker middel voor de voedselindustrie. Inzicht in data leidt tot technologische innovaties en de ontwikkeling van nieuwe tools en vaardigheden. Het groeiende datavolume en de uiteenlopende aard van gegevens over voedselwaardeketens vraagt om specifieke procedures in integratie en management. Op basis van deze informatie, gegevens en cognitieve technologieën kunnen economische kansen beter worden gezien en benut. Daarnaast bevordert dit de innovatiegestuurde groei van bedrijven.

Het doel van het Regions4Food project is het aanjagen van de relatie tussen digitalisering en de agro- en voedselwaardeketen. Dit houdt bijvoorbeeld in het digitaliseren van bestaande processen met behulp van onder andere sensoren, robotica en kunstmatige intelligentie (artificial intelligence). Maar ook het gebruik en verwaarding van grote hoeveelheden data (Big Data) voor kennisontwikkeling, marktinformatie en management.

Samenwerken aan de toekomst

Om dit te realiseren hebben 7 regio’s besloten om krachten te bundelen en nieuwe uitdagingen samen aan te gaan. Deze regio’s wisselen ervaringen uit en ontwikkelen werkplannen waarmee synergieën en kansen worden gecreëerd. Daarnaast worden de beste werkwijzen geïdentificeerd die geïmplementeerd zijn in andere sectoren. Partners werken nauw samen met belanghebbenden om regionale innovatie-ecosystemen onderling te verbinden. De beste werkwijzen voor iedere regio zullen worden in hun actieplannen geïntegreerd om het beheer van de beoogde beleidsmiddelen te verbeteren en projecten uit te voeren die bijdragen aan het bereiken van de doelstelling.

Partners

CONTACT

Wil jij voorop lopen en inzicht krijgen in jouw processen met behulp van data? Of wil jij de mogelijkheden en voordelen voor jouw veld of kas bespreken? Neem dan gerust contact op. Wij komen graag vrijblijvend bij jou langs.