Neem
contact
op

De 14 beste sensoren van Yookr

De 14 beste sensoren van Yookr: Bladnat sensor

Informatie
aanvragen

Bladnat

Een bladnat sensor is een apparaat dat wordt gebruikt om de hoeveelheid vocht op een blad te meten. Het wordt vaak gebruikt in de landbouw en tuinbouw om te bepalen wanneer planten water nodig hebben. De sensor werkt door middel van twee elektroden die op het oppervlak van het blad worden geplaatst. Wanneer er vocht op het blad aanwezig is, wordt er een elektrische stroom tussen de elektroden opgewekt. Hoe meer vocht er op het blad aanwezig is, hoe sterker de elektrische stroom wordt.

Als de sensor aangeeft dat er weinig water op het blad zit, dan moeten de planten water krijgen zodat ze kunnen groeien. Als er teveel water op het blad zit, kan dit zorgen voor ziekten en plagen die de planten kunnen beschadigen. Daarom is het belangrijk om de bladnat sensor goed te gebruiken en rekening te houden met de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.

De sensor helpt boeren en tuiniers om te zorgen dat hun planten genoeg water krijgen en gezond kunnen groeien.

 

Teros10 600x600 1

Informatie
aanvragen

Bodemvocht

Een bodemvochtigheidssensor is een apparaat dat de vochtigheid van de bodem meet. Het meet hoeveel water er in de bodem zit.

De bodemvochtigheid is belangrijk voor planten, omdat ze water nodig hebben om te groeien. Als de bodem te droog is, kunnen planten uitdrogen en sterven. Als de bodem te nat is, kan er wateroverlast ontstaan en kunnen planten gaan rotten.
Door de bodemvochtigheid te meten met een sensor, kunnen we erachter komen of de grond te nat of te droog is en zo nodig actie ondernemen. Bijvoorbeeld door meer water te geven aan planten als de grond te droog is, of door drainage te verbeteren als de grond te nat is. Zo kunnen we ervoor zorgen dat planten gezond blijven en goed groeien.

 

CO2 Decentlab 600x600 1

Informatie
aanvragen

CO2

Een CO2-sensor is een apparaat dat de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) in de lucht meet.

Koolstofdioxide is een gas dat van nature in de lucht aanwezig is en het wordt uitgestoten door ademhaling van mensen, dieren en planten. Maar soms kan de hoeveelheid CO2 in de lucht te hoog worden, vooral in gesloten ruimtes zoals klaslokalen of kantoren waar veel mensen zich bevinden. Dit kan leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit en tot gezondheidsproblemen zoals hoofdpijn, vermoeidheid en verminderde concentratie.

 

 

 

Teros12 600x600 1

Informatie
aanvragen

EC in bodem

Een EC-sensor is een apparaat dat de elektrische geleidbaarheid van water in de bodem meet. Het meet hoe gemakkelijk elektriciteit door het water kan stromen.

De elektrische geleidbaarheid van water is belangrijk voor planten, omdat het aangeeft hoeveel voedingsstoffen er in het water zitten. Als er veel voedingsstoffen in het water zitten, kunnen planten beter groeien en gezonder zijn.

Door de elektrische geleidbaarheid van water te meten met een EC-sensor, kunnen we erachter komen of er genoeg voedingsstoffen in het water in de bodem zitten voor planten. Als er te weinig voedingsstoffen zijn, kunnen we bijvoorbeeld meststoffen toevoegen om planten te helpen groeien en gezond te blijven. Zo kunnen we ervoor zorgen dat planten goed kunnen groeien en bloeien.

Deze EC-sensor meet ook bodemvocht en -temperatuur.

 

EC in water 600x600 1

Informatie
aanvragen

EC in water

De EC-in water-sensor is een apparaat dat tuinders helpt om de EC-waarde in water te meten. EC staat voor Elektrische Geleidbaarheid en laat zien hoeveel zouten in water zitten, wat planten nodig hebben om te groeien. De sensor stuurt elektrische stroom door water en meet hoe gemakkelijk deze stroom beweegt. Zo wordt de EC-waarde bepaald. Een juiste EC-waarde is cruciaal voor gezonde gewassen. Te veel zouten kunnen schadelijk zijn, terwijl te weinig voedingsstoffen ook problemen veroorzaken.

Deze EC sensor meet ook de watertemperatuur.

Tuinders gebruiken deze sensor om de gezondheid van hun planten te bewaken en een goede oogst te garanderen.

Fijnstof 600x600 1

Informatie
aanvragen

Fijnstof

Een fijnstofsensor is een apparaat dat de hoeveelheid kleine deeltjes in de lucht meet die we fijnstof noemen.

De fijnstofsensor gebruikt een sensor om de hoeveelheid fijnstof in de lucht te meten. Het meet de concentratie van deze deeltjes in de lucht en kan zo bepalen of de lucht gezond is om in te ademen.

Fijnstofsensoren zijn belangrijk voor verschillende toepassingen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld worden gebruikt om de luchtkwaliteit in een bepaalde omgeving te controleren, zoals een stad of een fabriek. Door de hoeveelheid fijnstof in de lucht te meten, kunnen we de luchtkwaliteit verbeteren en gezonder maken voor mensen om in te ademen.

Deze sensor meet naast fijnstof (PM), ook temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid.

 

Gewicht 600x600 1

Informatie
aanvragen

Gewicht

Een gewichtssensor is een apparaat dat het gewicht van een object meet. Het meet hoe zwaar iets is. 

De gewichtssensor wordt in de glastuinbouw gebruikt om het gewicht van een plant te meten. Door het gewicht van de plant te meten kan de invloed van andere omgevingsvariabelen, zoals PAR (fotosynthetische actieve straling), temperatuur of luchtvochtigheid, worden gereflecteerd op de gewichtstoename van de plant. Dit biedt waardevolle informatie voor tuinders en landbouwers die hun oogst willen optimaliseren en de gezondheid van hun planten willen controleren.

Wij bieden gewichtssensoren aan die variëren in gewichtscapaciteit en resolutie. Onze sensoren kunnen maximaal 6, 12, 30, 60, 100 of 200 kg wegen, met een resolutie van ± 4.000 stappen. Onze gewichtssensoren zijn van hoge kwaliteit en worden geleverd met de benodigde kabels en software waardoor ze eenvoudig toepasbaar zijn.

 

Par Pyrano 600x600 1

Informatie
aanvragen

PAR

Een PAR-sensor is een apparaat dat de lichtintensiteit meet van het deel van het lichtspectrum dat gebruikt wordt door planten voor fotosynthese, dit wordt ook wel Photosynthetically Active Radiation (PAR) genoemd.

De PAR-sensor meet de hoeveelheid licht die in het PAR-bereik valt. Dit bereik bevindt zich tussen 400 en 700 nanometer, wat betekent dat het deel van het lichtspectrum meet dat door planten wordt gebruikt voor fotosynthese. Op basis van deze meting kan bepaald worden of de plant genoeg licht krijgt om te groeien.

PAR-sensoren zijn belangrijk voor verschillende toepassingen in de landbouw en tuinbouw. Zo kunnen ze bijvoorbeeld worden gebruikt om te bepalen hoeveel licht planten nodig hebben om goed te groeien, of om de groei van planten te optimaliseren in een kasomgeving.

Door het meten van de lichtintensiteit met een PAR-sensor kunnen we ervoor zorgen dat planten voldoende licht krijgen om te groeien en gezond te blijven, wat belangrijk is voor een gezonde voedselproductie.

Yookr Blanco sensor

Informatie
aanvragen

pH

Een pH-sensor is een apparaat dat de zuurgraad van een oplossing meet.

Een pH-sensor werkt door het meten van de concentratie van waterstofionen (H+) in een oplossing. Hoe meer waterstofionen er in de oplossing aanwezig zijn, hoe zuurder de oplossing is en hoe lager de pH-waarde zal zijn. De sensor meet deze concentratie en vertaalt dit naar een pH-waarde die kan worden afgelezen.

pH-sensoren worden in veel verschillende toepassingen gebruikt. Bijvoorbeeld in de landbouw om de zuurgraad van de bodem te meten om te bepalen welke gewassen er het beste groeien.

Door de zuurgraad van een oplossing te meten met een pH-sensor, kunnen we beter begrijpen welke effecten verschillende oplossingen hebben op hun omgeving en de processen die daarin plaatsvinden.

 

Par Pyrano 600x600 1

Informatie
aanvragen

Pyrano

Een pyranometer of pyranosensor is een apparaat dat de totale hoeveelheid zonnestraling meet die op een bepaalde plaats op aarde valt.

De pyranometer meet de totale hoeveelheid zonnestraling die op een bepaalde plaats op aarde valt. Dit omvat alle soorten zonnestraling, inclusief zichtbaar licht, infraroodstraling en ultraviolette straling.

Pyranometers zijn belangrijk voor verschillende toepassingen, zoals het monitoren van de zonne-energieproductie op zonne-energie-installaties, het bepalen van de hoeveelheid zonnestraling die op gewassen valt en het voorspellen van het weer.

Door het meten van de totale hoeveelheid zonnestraling met een pyranometer, kunnen we beter begrijpen hoe de zonnewarmte wordt verdeeld over de aarde en hoe het weer wordt beïnvloed. 

 

Redox spiegel 600x600 1 1

Informatie
aanvragen

Redox

Een Redox sensor is een apparaat dat wordt gebruikt in de land- en tuinbouw om veranderingen in redoxreacties te meten.

Wanneer er een redoxreactie plaatsvindt, worden elektronen van de ene stof naar de andere overgebracht. De redoxsensor meet deze elektronenstroom. De meter op de redoxsensor geeft een waarde weer die aangeeft hoeveel elektronen er worden overgedragen. Dit kan worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de bodemcondities, zoals de aanwezigheid van voedingsstoffen of de zuurgraad.

Met een Redox sensor kunnen boeren en tuinders de bodemkwaliteit, plantengroei en behoefte aan meststoffen beoordelen en gerichte maatregelen nemen om de opbrengst en kwaliteit van gewassen te verbeteren.

 

 

Regen 600x600 1

Informatie
aanvragen

Regen

Een regensensor is een apparaat dat detecteert wanneer het begint te regenen en stopt met regenen.

De regensensor meet de hoeveelheid neerslag die valt en gebruikt deze informatie om te bepalen wanneer het begint en stopt met regenen. Het meet bijvoorbeeld de hoeveelheid water die op een bepaalde plek valt.

Door het detecteren van regen met een regensensor, kunnen we ervoor zorgen dat we water efficiënt gebruiken in de landbouw en tuinbouw.

Temperatuur 600x600 1

Informatie
aanvragen

Temperatuur

Een bodemtemperatuursensor is een apparaat dat de temperatuur van de bodem meet. Het meet hoe warm of koud de grond is.

De bodemtemperatuur is belangrijk voor planten, omdat ze het best groeien bij een bepaalde temperatuur. Als het te koud of te warm is, kunnen ze stoppen met groeien of zelfs afsterven.
Door de bodemtemperatuur te meten met een sensor, kunnen we erachter komen of de grond te warm of te koud is en zo nodig actie ondernemen. Bijvoorbeeld door de grond te bedekken met een laagje stro als het te koud is, of door schaduw te creëren als de grond te warm is. Zo kunnen we ervoor zorgen dat planten gezond blijven en goed groeien.

Een luchttemperatuursensor is een apparaat dat de temperatuur van de lucht meet. Het meet hoe warm of koud de lucht is.

 

Weerstation 600x600 1

Informatie
aanvragen

Weerstation

Het hart van het weerstation is een complex netwerk van sensoren die continu gegevens verzamelen over de atmosferische omstandigheden. Dit ultrasonische weerstation meet luchttemperatuur, windsnelheid én windrichting.

Dit innovatieve apparaat, dat gebruik maakt van moderne sensoren, maakt het mogelijk om de windsnelheid en -richting te meten zonder bewegende delen. En dat maakt het apparaat zeer onderhoudsvriendelijk.