IRRISTAUD 2.0

Projectbegeleiders

Klik op de contactpersoon voor contact via e-mail.

Neem
contact
op

Irristaud

IRRISTAUD 2.0

IRRISTAUD is een samenvoegsel van ‘irrigatie’ en ‘Stauden’, het Duitse woord voor ‘vaste planten’. Dit project gaat over het optimaliseren van zowel de watertoevoer alsmede de hoeveelheid nutriënten en meststoffen die worden gebruikt bij het kweken van van vaste planten.

Water is een kostbaar en schaars goed. Klimaatverandering dwingt ons om nog zorgvuldiger met ons water om te gaan. IRRISTAUD richt zich op optimalisatie van watervoorziening voor planten in potten, bakken en lijnaanplant.

Het project kent 3 samenhangende lijnen:

 1. Het meten van de behoefte van de plant aan water middels sensoren die plantstress op basis van bladstanden en fotosynthese meten. Dit wordt gecombineerd met de gangbare metingen van de bodem. De metingen geschieden respectievelijk middels vliegende en rijdende sensor positioneringssystemen en sensors in potten.
 2. De gemeente data worden op een nieuw te ontwikkelen platform middels Artificial Intelligence getransformeerd naar algoritmen en sturingsdata voor de gerichte en gedoseerde irrigatie. Het platform wordt ook geschikt voor andere teelten.
 3. Het gericht en optimaal gedoseerd water geven van de planten. De beoogde effecten zijn:
  • Kweekplanten groeien beter met dezelfde inzet van middelen en grondstoffen omdat ze niet te weinig maar ook niet te veel water krijgen of op het verkeerde tijdstip.
  • Optimalisering van het gebruik van nutriënten en meststoffen
  • Minder waterverbruik
  • Voorkomen van uitspoelen van kunstmest en nutriënten naar bodem of grondwater.

Irristaud is een grensoverschrijdende samenwerking tussen groepen plantentelers, onderzoeksbedrijven en onderzoeksinstellingen. Samen hebben ze een unieke combinatie van wetenschappelijke kennis, toegepaste kennis en telersvaardaigheden.

Er wordt voor iedere ontwikkellijn een co-creatiegroep van telers geformeerd. Zo zijn telers betrokken bij het wordingsproces en kunnen de oplossingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk, dus een directe toepasbaarheid. Er komt een referentiegroep met Gelderse boomtelers en WUR om de werkwijze bij succes snel te kunnen transformeren naar boomteelt in potten.

Mogelijk gemaakt door

Partners

Innovatieprojecten

Yookr is betrokken bij verschillende innovatie projecten. Zo dragen wij een steentje bij aan een betere wereld.