Waarom big data in de tuinbouw steeds populairder wordt

Auteur

John van Helden

Publicatiedatum

4 november 2020

Categorieën

Nieuws | Smart Farming

John van Helden

Big data heeft in de afgelopen jaren al in vele industrieën zijn waarde bewezen. Vandaag is big data bezig aan een gigantische opmars in de tuinbouwsector. Steeds meer telers en andere belanghebbenden gebruiken data om:

  • completer en sneller risico’s te beoordelen in de kas of in het veld;
  • gewasbeheer te verbeteren;
  • meer grip te krijgen op de toeleveringsketen.

In dit artikel lichten we deze onderwerpen verder uit en gaan we dieper in op de factoren die voor telers veel beter beheersbaar worden dankzij big data.

 

Verbeter risicobeoordelingen met slimme sensoren

Een manier waarop data analysetechnologie de tuinbouwsector helpt, is door inzichten te verschaffen die telers bewuster maken van risico’s. Ziekten kunnen zich bijvoorbeeld snel verspreiden in een kas of in een open veld. De ziekten verspreiden zich in veel gevallen van een paar geïnfecteerde planten razendsnel naar tientallen andere planten, voordat de telers het probleem hebben geïdentificeerd.

Monitor de klimaatfactoren voor de optimale groei

Gelukkig bestaan er verschillende IoT-apparaten om omgevingsfactoren in kaart te brengen. Zo kan op veel plekken binnen de kas bijvoorbeeld de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, koolstofdioxidegehalte (CO2), zuurstofgehalte (O2), hoeveelheid fotosynthetisch licht (PAR), bodemvocht, bodemtemperatuur en bodemgeleiding gemeten en gemonitord worden. De teler is in staat om risicovolle grenswaarden in te stellen. Overschrijdt een omgevingsfactor de grenswaarde? Dan kan de teler hier een notificatie over krijgen op zijn mobiel, tablet of computer.

“Ziekten verspreiden zich razendsnel naar tientallen andere planten, voordat telers het probleem hebben geïdentificeerd.“

Identificeer groeiafwijkingen in de plant

Behalve klimaatgegevens, verzamelen sensoren ook gegevens over groeiafwijkingen. Aangezien die variaties het eerste teken van een ernstige ziekte kunnen zijn, helpt deze informatie telers proactief te zijn bij het identificeren van mogelijke gezondheidsproblemen bij planten. Een specifieke plant kan vervolgens snel behandeld of weggehaald worden, waardoor andere planten niet ook onnodig besmet raken met de ziekte.

De opmars van de datacenters in de tuinbouw

Sensoren ontvangen doorgaans continu gegevens en kunnen worden gebruikt in kassen of open velden met duizenden planten. Dit verklaart waarom datacenters een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van tuinbouwprofessionals: ze helpen enorm in het verzamelen en opslaan van relevantie informatie.

 

Big data in de tuinbouw verbetert gewasbeheer

Gedurende de teelt staat de teler voor grote uitdagingen:

  • het klimaat en de natuur zijn continu onderhevig aan veranderingen;
  • je hebt te maken met moeilijk te bestrijden ziekten en ongedierte;
  • beschikt je bodem over de benodigde voedingsstoffen?

Dit zijn voorbeelden die stuk voor stuk effect hebben op de ontwikkeling en de kwaliteit van het gewas.

Gewasverlies ondanks groene vingers

Gewasbeheer heeft een lange weg afgelegd. Tuinbouwprofessionals vertrouwen doorgaans op ervaring en suggesties van collega-telers in het gebied om te begrijpen welke gewassen het beste groeien in bepaalde periodes van het jaar. Ondanks de kundige groene vingers van de telers, worden veel handelingen in de tuinbouw uitgevoerd op basis van routine en aannames. Ook de meest ervaren telers hebben soms moeite met groeiseizoenen, wat kan resulteren in kostbaar gewasverlies.

Efficiëntere plantenverdeling

Om gewasverlies te voorkomen, is het belangrijk dat de rassen die u teelt optimaal presteren onder onvoorziene omstandigheden. Om ‘het meest optimale’ ras te vinden, worden er vaak duizenden variëteiten van een plant gekweekt door middel van conventionele veredelingstechnologieën. Met behulp van de analysesoftware van vandaag kunnen verbanden in enorme hoeveelheden data gezocht worden en kunnen processen als plantenveredeling efficiënter en met minder fouten worden uitgevoerd. Zo kunnen plantenwetenschap en andere technologieën sneller dan verwacht vooruitgaan, wat voordelen biedt voor de telers van vandaag.
“Met big data kunnen processen als plantenveredeling efficiënter en met minder fouten worden uitgevoerd.”

 

Big data verbetert het beheer van de toeleveringsketen in de tuinbouw

Niet alleen het veredelde ras van de plant en de toegepaste teelttechnieken hebben invloed op de kwaliteit van de teelt. Jouw komkommer, tomaat of paprika kan na de oogst dan wel zo lekker zijn, maar als jouw oogst pas heel laat in de schappen van de supermarkt ligt, zal deze aanzienlijk anders smaken. De agrarische toeleveringsketens vormen een aantal uitdagingen voor telers en distributeurs.

Bederfelijke voedingsproducten

In tegenstelling tot de meeste goederen, zijn voedingsproducten bederfelijk. Een incorrecte wijze van voedselopslag of transport kan grote invloed hebben op de kwaliteit en smaak van de voedingsproducten. In het ergste geval kunnen bedorven voedingsproducten zelfs tot gezondheidsrisico’s leiden.

Identificatie van inefficiënties

Ook in de manier waarop deze producten van de velden of de kassen van de telers naar markten over de hele wereldverspreid worden, speelt big data een steeds belangrijkere rol. Distributeurs kunnen inefficiënties in hun toeleveringsketens identificeren om tuinbouwproducten sneller en goedkoper op hun bestemming te krijgen. Winkeliers gebruiken verkoop- en voorraadgegevens, evenals informatie die ze hebben verzameld over klantgedrag, om verspilling en overtollige voorraad tot een minimum te beperken en tegelijkertijd de markteisen een stap voor te blijven.

Meer Yookr nieuws

Wij houden je graag op de hoogte van al het nieuws rondom onze werkzaamheden.