Gemeente Horst aan de Maas
Bas van de Lisdonk

Gemeente Horst aan de Maas – Leertuin het Gasthoêsplein

In 2018 zijn we als gemeente gestart om invulling te geven aan de maatschappelijke en klimaatopgaven die samenkomen op het Gasthoêsplein. Gaandeweg de rit zijn er 3 sporen/pijlers ontstaan namelijk:

 • Duurzaamheid en klimaatopgave
 • Aantrekkelijk verblijfs- en cultuurplein
 • Meetstation-leertuin

Het spoor van meetstation is in een latere fase ontstaan, nadat er budget was veiliggesteld gesteld vanuit het rijk (‘Subsidie pilot klimaatadaptatie’).

De opgave / uitdaging voor de gemeente was om alle data van vier verschillende partijen te vertalen, bundelen en in een overzichtelijk dashboard te gieten. Yookr heeft deze uitdaging voor de gemeente opgepakt en ingevuld. De pragmatische, efficiënte wijze waarop dit is opgepakt past naadloos bij onze gemeente. Daarnaast is Yookr een partij die de verbinding zoekt met andere partijen en altijd op zoek is naar nieuwe uitdagingen en het maximale probeert te halen uit de verzamelde informatie en kennis.

Zonder in detail te treden som ik de grote voordelen op van monitoring van de toegepaste maatregelen:

 • Grondwatermonitoring:
  • Direct resultaat: Hierdoor heb je continu in beeld wat de effecten zijn van het bergen en infiltreren van hemelwater op het grondwater.
  • Resultaat op de langere termijn: De effecten van het grondwaterniveau binnenstedelijk en regionaal;
 • Monitoring ondergrondse buffer (Lapinus):
  • Direct resultaat: Inzichtelijk of de buffer functioneert en wat de leeglooptijd is (infiltratie vermogen). De les hieruit kan zijn dat de buffer mogelijk meer kan bergen dan vooraf berekend;
  • Resultaat op de langere termijn: Je hebt in beeld of het systeem blijft functioneren;
 • Temperatuur:
  • Direct resultaat: je hebt in beeld wat de temperatuurverschillen zijn en welke pieken er bereikt worden op warme dagen;
  • Resultaat op de langere termijn: De effecten van de begroeiing en de getroffen maatregelen;
 • Bodemvocht:
  • Direct resultaat: inzichtelijk welk systeem het beste functioneert. Daarnaast kan er heel gericht aanvullend water worden gegeven;
  • Resultaat op de langere termijn: Effectiever beheer en dus lagere kosten. Jaarrond “gezonde” plantvakken.
 • Weerstation:
  • Direct resultaat: Jaarrond lokaal inzichtelijk wat de weersomstandigheden zijn;
  • Resultaat op de langere termijn: Lokaal de veranderingen en effecten in beeld, waardoor je heel gericht eventueel maatregelen kunt treffen.

De korte lijnen en laagdrempelige werkwijze is tijdens het proces van het Gasthuisplein als zeer positief ervaren. Kortom, Yookr is een fijne partij om mee samen te werken.

Meer succesverhalen

Onze klanten aan het woord.