Agropole Innovates

Projectbegeleiders

Klik op de contactpersoon voor contact via e-mail.

Neem
contact
op

In het project ‘Agropole Innovates’ ontwikkelen vier Duits-Nederlandse teams oplossingen voor actuele uitdagingen:

  1. Evaluatie van organische stoffen uit de insectenproductie als potentiële meststoffen en bodemverbeteraars.
  2. Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door vroegtijdige opsporing van ziekten en plagen in boomkwekerijen.
  3. Ontwikkeling van lerende algoritmen en gebruik van AI om eerder te kunnen reageren op de ziekten en plagen.
  4. Verhoging van het dierenwelzijn, efficiënt gebruik van hulpbronnen en voedselveiligheid voor meer transparantie in de varkenshouderij.

Het innovatieplatform is het verbindende element tussen deze projecten.

In het project wordt nieuwe kennis opgedaan en worden technologieën voor het besparen van water, energie, pesticiden en andere hulpbronnen doorontwikkeld. Dit beschermt niet alleen het milieu en het klimaat, maar het helpt bedrijven ook zich voor te bereiden op de toekomst. Bovendien kunnen er nieuwe business- en verdienmodellen ontstaan. Een belangrijk aspect is ook het digitaliseren en automatiseren van processen, waardoor operationele procedures worden vereenvoudigd, de werkdruk afneemt en de aantrekkingskracht van de bedrijfswereld in de agrobusiness wordt vergroot. Tegelijkertijd biedt dit mogelijkheden om de transparantie van product kenmerken en productieprocessen voor consumenten te verhogen.

Het project Agropole Innovates wordt in het kader van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en met 2,025 mln euro medegefinancierd door de Europese Unie, Het Nederlands Ministerie van Economische Zaken (EZK), MKWIKE NRW en MB Niedersachsen, alsmede de provincie Limburg.

Samenwerken aan voorspelling van ziektes

In dit project werkt Yookr samen met Compass Agro, ISIS IC en Baume & Bonheur aan voorspellingsmodellen en software en visualisatie en weerdatakoppelingen voor de teelt van fruitbomen. Hiervoor selecteren we sensortechnologie en bouwen we prognosemodellen die ons iets kunnen leren over ziektedruk en vochtdeficit.

“Bestaande modellen voor het voorspellen van plantenziekten zijn meestal gebaseerd op  meerdere temperatuur-en vochtigheidsgegevens van de bodem, lucht of het oppervlak van de bladeren. Deze gegevens worden via sensoren geregistreerd en via radiotechnologie doorgegeven aan een softwareprogramma” aldus John van Helden, eigenaar van Yookr. “Nieuw in dit project is dat we voor het eerst zelflerende algoritmen gaan maken om zowel historische gegevens als actieve live-data en voorspellende waarden van verschillende sensortypes te correleren. Dit maakt het mogelijk om voorspellingen van ziektes te krijgen.”

Dankzij deze ontwikkelingen kunnen de voorraad bestanden in boomkwekerijen gezonder en sterker worden en kunnen de bomen en struiken een grotere bijdrage leveren aan CO2 opslag in de klimaattransitie. “Voor boomkwekerijen moeten we besparingen kunnen realiseren op het gebied van watergift, plantsterkte, gebruik van voedingssupplementen en bestrijdingsmiddelen. En voor mens, dier en natuur is een hogere opslag van CO2 waar we op inzetten.”

Het Agropole Innovates project is gestart op 1 september 2022 en eindigt op 31 augustus 2026. Het wordt uitgevoerd als onderdeel van het Interreg VI Duitsland-Nederland programma en wordt medegefinancierd met 2,025 miljoen euro door de Europese Unie, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken (EZK), de MWIKE NRW en de MB Niedersachsen en de Provincie Limburg. Het project heeft een totaalbudget van ongeveer 3,7 miljoen euro. Ongeveer 1,7 miljoen hiervan wordt gefinancierd door de tien projectpartners zelf.

Meer informatie is te vinden op: https://deutschland-nederland.eu/ en op https://www.agrobusiness-niederrhein.de/projekte/agropole-innovates.

Het enthousiaste Agropole Innovates team:

Team Agropole Innovates

Mogelijk gemaakt door

Partners

Innovatieprojecten

Yookr is betrokken bij verschillende innovatie projecten. Zo dragen wij een steentje bij aan een betere wereld.