Het regent data

Het regent data

Het regent data De (meer)waarde van data in duurzame gebiedsontwikkelingen Samenwerken is een uitdaging. Het vraagt om lef, eerlijkheid en aandacht en dat is vaak niet makkelijk. Dat specialisten uit de landbouw en wegenbouw sectoroverstijgend samenwerken in een...