INNOVATIONS

Yookr is betrokken bij verschillende innovatie projecten. Zo dragen wij een steentje bij aan een betere wereld.

GÄRTNERS GRÜNER DAUMEN

Een project om met behulp van data bedrijfsleiders te ontlasten in hun dagelijkse werkzaamheden zodat concurrentievermogen vergroot kan worden.

AGREUFOOD

De ontwikkeling van een innovatieve test die voedselproducenten in staat stelt om hun producten te monitoren. Hiermee worden bacteriële verontreinigingen en herroepingen voorkomen.

REGIONS 4FOOD

Het aanjagen van de relatie tussen digitalisering en de agro- en voedselwaardeketen. Zo worden technologische innovaties en de ontwikkeling van nieuwe tools en vaardigheden gestimuleerd.

Saber print

Het onderzoeken van de potentiële impact van slimme (bio)sensoren op de procesindustrie van de toekomst.